Проекти на инженерния екип

Представяме Ви част от проектите, по които са работили инженерите от нашия екип и в които са обогатили опита си и са изпитали на практика възможностите си:

 • Стоманени конструкции
  • Търговски център - покривна конструкция (около 4500 кв.м) - ТП и части от РП;
  • Покривни конструкции за 4 магазина от верига ЛИДЛ - РП;
  • Двукорабно хале /автомивка и бояджийница/ (650 кв.м.) - РП;
  • Външна противопожарна стълба на триетажен хотел и козирка над паркинг за автобуси - РП;
  • Магазин и склад за строителни материали (220 кв.м) - ТП и частично РП;
  • Реконструкция на читалище в с. Енина - покривна конструкция - ТП;
  • Хранилище за картофи - ТП;
  • Покривна конструкция на стадион - ИП.

 • Стоманенобетонни конструкции
  • Апартаментен хотел с РЗП около 8700 кв.м.;
  • Сеизмично усилване на корпус на детска градина в София;
  • Изследване за носимоспособност на съществуваща конструкция на сглобяема производствена сграда според действащата нормативна база;
  • Подземен резервоар за спринклерна инсталация (около 1000 куб.м.);
  • Учебен корпус 2 на ВИНС - Варна;
  • Външен басейн от три тела с вместимост около 150 куб.м.
  • Реконструкция на читалище в с. Крън - покривна конструкция - ТП;
  • Двуетажни еднофамилни и двуфамилни жилищни сгради с РЗП 150~400 кв.м.;
  • Подпорни стени и малки хидротехнически съоръжения.

 • Планове за безопасност и здраве
  • Детски градини /София и Варна/;
  • Реконструкция и преустройство на склад в магазин, София;
  • Търговски център в Студентски Град, София;
  • Еднофамилни и двуфамилни къщи /различни населени места/;
  • Площадково водоснабдяване - питеен водопровод за сгради за сезонно обитаване.

От съображения за конфиденциалност и колегиалност някои проекти не са посочени или е дадена само основна информация.