Административна сграда

Административната сграда към предприятието за електрокомпоненти е двуетажна, с безгредова стоманобетонна плоча на кота +3.50 и покрив с покритие от ЛТ ламарина с послоен монтаж, стоманени покривни греди, стъпващи върху стоманобетонни колони. Стоманобетонната конструкция е монолитна, с единични и ивични фундаменти. Сградата е с размери в план 76/13.5m, разделена е на два отделни блока с деформационна фуга. Междуосията са 6.30/5.00m. Стоманобетонната конструкция се състои от фундаменти, колони, шайби, настилка на кота 0.00 и безгредова плоча с дебелина 18cm на кота +3.50. Стоманената покривна конструкция се състои от 2Т пълностенни греди, връзки и носеща ЛТ ламарина с височина 150mm. Подът на архитектурна кота +3.70 е двоен плаващ.