Спа център

Спа центърът обслужва хотела, разположен в съседния имот и е свързан с топла връзка в него. Сградата на спа центъра е едноетажна, със стоманобетонни основи и колони, и стоманена покривна конструкция. Сградата е със сложна форма в план, но въпреки това архитектурно-конструктивното решение е реализирано чрез равномерно радиално разполагане на основните носещи елементи. Покривната конструкция е изпълнена от съставни стоманени греди, столици, покритие от ЛТ ламарина и изолационни слоеве.
Конструкцията на сградата е рамкова, като контурните греди са стоманобетонни, и са кораво свързани с колоните. Стоманените греди са ставно свързани с колоните, които са запънати в основата.