Производствена сграда

Производствената сграда е от сглобяем стоманобетон с единични монолитни фундаменти и стоманобетонна подова настилка. Междуосията са 21 на 17 метра, а светлата височина е 5.90m в най-ниската точка. Сградата е разделена с фуги на отделни земетръсни блокове. Сглобяемата конструкция се състои от колони, напрегнати главни греди и столици. Покривното покритие е от трапецовидна ламарина с послоен монтаж върху нея. В едно от междуосията е предвиден монтаж на кран. Ограждането е с панели с вертикален монтаж, монтирани към стоманена субконструкция. Покривното покритие на ниското тяло към производствената сграда е с предварително напрегнати 2Т панели.
Проектът е отличен с награда Сграда на годината 2013 в категория “Производствени сгради”.

Навеси и рампи

Към производствената сграда са обособени и помощни сгради с метална конструкция, покритие от ламарина и ограждане от панели.

Особености на проекта

Сравнително големите междуосия поставиха допълнителни изисквания към напрегнатата конструкция, като се наложи надстрояване на готовите кофражни форми на завода. Също така монтажът на тежки вентилационни машини към покривната ламарина доведе до изисквания за допълнителни изчисления и внимателен подбор на дебелините на ламарината с цел съчетаване на надеждност и икономичност. Използването на съвременен изчислителен софтуер в комбинация с проектантски опит и преценка доведоха до успешно завършване на проекта и до построяването на една наистина надеждна сграда.