Начинът ни на работа е организиран така, че да получите успешно завършен и изпълнен проект без да се налага да бъдете специалисти в областта и в крайна сметка сами да организирате процеса.

Изложеният по-долу списък представя, но не изчерпва набора от услуги, които предлагаме:

 • Комплексно проектиране и представляване пред административните органи

  Това е най-пълната услуга, която включва изготвянето на проектите по всички необходими специалности и освен това представляване от страна на наш колега при внасяне и издаване на всички необходими документи, свързани с предпроектните проучвания и с получаването на разрешително за строеж.

 • Архитектура и устройствено планиране

  Включва архитектурни и ситуационни решения и изработка на проекти за изготвяне и изменение на устройствени планове, преотреждане на земи и др. Архитектурните проекти за сградите се разработват в идейни варианти, придружавани с триизмерни визуализации преди да бъде избрана идеята, която ще бъде реализирана.

 • Конструкции

  Ако разполагате с готов архитектурен проект нашият инженерен екип ще разработи проекта за конструкцията на сградата. Конструктивните ни решения са максимално съобразени с архитектурните идеи, като се обръща внимание също на икономичността и технологичната съобразност. Екипът ни е опитен в работата с всички материали - метал, стоманобетон и дърво.

 • Узаконяване

  В случай, че имотът Ви или някоя от постройките в него има документни нередности ние ще изготвим необходимата документация за уреждането им. Също така разработваме проекти за промяна на предназначението на съществуващи сгради и части от тях, пристройки и надстройки.

 • Консултации

  Ако още сте в предпроектна фаза на инвестиционното си намерение или не сте сигурни какви са възможностите и изискванията за неговата реализация ние ще Ви съдействаме за намиране на правлните и подходящи решения.


Свържете се с нас, за да получите информация как можем да работим заедно и да положим основата на здраво, устойчиво и успешно сътрудничество