Проектиране по част конструктивна

Нашият екип е изграден от инженери-конструктори с опит в проектирането на стоманобетонни, стоманени и дървени конструкции на сгради и съоръжения с различно предназначение. Обичайната ни практика е да работим с архитектурния екип от идейната фаза на проекта, за да намерим още на този етап добри решения, които ще осигурят надежността, и икономичността на конструкцията без да бъде изоставена архитектурната идея.

В своите разработки съчетаваме опита на дългогодишните членове на екипа с енергичността и съобразителността на младите си колеги. Паралелно с опита, трупащ се с всеки завършен проект, нашият екип участва постоянно в обучения, организирани от съответните браншови организации и учебни заведения, за да може да предлагаме на клиентите си решения, основани на съвременни модели на поведение на конструкциите, техните елементи и възли.

Авторски надзор

Авторският надзор в проектирането и строителството е задължителен, и обикновено е предмет на отделен договор между инвеститора и конструктора. Ние държим да изпълняваме авторския надзор на своите обекти, защото по този начин гарантираме на инвеститора, че сградата се изпълнява по проекта и ще осигури заложената степен на надеждност. Същевременно при авторския надзор сме близко до реалните условия на обекта и получаваме обратна връзка за това в каква степен нашите решения са практични за изпълнение, и какви подобрения може да внесем в своите бъдещи проекти въз основа на този опит.